واردات

شرکت آزدان با شناخت صحیح از نیاز کشور و نیز داشتن دانش فنی لازم از متریال و استانداردهای حاکم بر ان اقدام به واردات انواع مقاطع استنیلس استیل و سوپر آلیاژ نمود .

واردات استینلس استیل اعم از بگیر ، نگیر ، نسوز ، داپلکس ، با تمرکز بر واردات ورق در انواع مات (2B) و براق (BA) و خشدار روکشدار (NO.4) .

Call Now Button