420 (1.4021 – 1.4028 – 1.4034)

420 (1.4021 – 1.4028 – 1.4034)

توضیحات

کاربردها:

ماشین اجزا،سوپاپ و پمپ ، کارد و چنگال،لوازم جراحی،تیغه های توربین های بخار،دسته های بازویی کوچک،لوازم ورزشی،ابزارآلات و …

مقاومت خوردگی:

مناسب برای خوردگی های محیطی،بهترین مقاومت در برابر خوردگی این فولاد در کوئیج تمپر در دمای 200 درجه سانتیگراد می باشد.

ویژگی:

تامرز 650 درجه سانتیگراد به صورت سرویس متداول و تا 750 درجه سانتیگراد به صورت تناوبی.

جوش پذیری:

چون آلیاژ سخت شده هوایی است،یک پیش گرمایی ما بین دمای 200الی 250 درجه سانتیگراد قبل از جوش دادن باید صورت 420 گیرد.بعد از جوش دادن باید6 الی 8 ساعت ،در دمای 700 الی 750 درجه سانتیگراد آنیل و سپس سرد کردن هوایی صورت گیرد.

مقاومت شکست 800 – 950 MPa
استحکام کشش (%0.2) 600 MPa (min)
Kalite C Mn P S Si
420 (1.4021) 0.20 1.0 max 0.04 max 0.03 max 1.0 max
420 (1.4028) 0.30 1.0 max 0.04 max 0.03 max 1.0 max
420 (1.4034) 0.46 1.0 max 0.04 max 0.03 max 1.0 max
Call Now Button