حرف L بعد از نام استینلس استیل (316L) نشانه چیست؟

حرف L بعد از نام استینلس استیل (316L) نشانه چیست؟

حرف L نشانه کلمه Low carbon  بوده ، بیانگر آنست که مقدار کربن آلیاژ به کمتر از 0.03% کاهش پیدا کرده است .

این مقدار کم کربن باعث می شودبعد از عملیات جوشکاری ، همچنان لایه اکسید محافظتی روی سطح حضور داشته باشد .

Call Now Button